VEŠTICA - VEŠTENIE

    Veštice vedia, že veštenie budúcnosti, či veštenie osudu má korene už v pradávnej histórii ľudstva. Snáď každý človek chce poznať aspoň niečo zo svojej budúcnosti. Určite aj preto sú napríklad veľmi populárne horoskopy. Pre mnohých je to pravidelný ranný rituál. Sadne si k raňajkám, otvorí aktuálne noviny a nalistuje si horoskopy. Alebo príde do práce a prvá vec, ktorú si na ňom pozrie sú horoskopy na internete. Existuje množstvo spôsobov veštenia. Existuje napr. veštenie z ruky, veštenie z kávy, veštenie z krištáľovej gule, veštenie z kariet, na ktoré sa používajú sedmové karty alebo mariášové karty, veštenie z tarotových kariet, cigánsky tarot atď. Každý z týchto spôsobov má svoje výhody. K najtradičnejším formám veštenia osudu patrí veštenie z ruky. Toto veštenie však dáva len veľmi všeobecný pohľad do budúcnosti.
 
    Veštice sa často zhodujú na tom, že veštenie z kariet dáva najviac možností získania informácií o budúcnosti. Ezoterické bytosti ako sú ľudoví liečitelia, či veštice s veštením kartami niekedy dokážu neuveriteľné veci. Často-krát sú veštice úspešné pri hľadaní stratených osôb, ale aj pri hľadaní stratených predmetov, či stratených peňazí. Aj keď to oficiálne orgány neradi priznávajú, veštice im neraz pomohli nájsť stratenú osobu alebo napr. ukradnuté auto.
 
    Ak si chcete nechať vyveštiť budúcnosť, najlepšie je odobné stretnutie s vešticou. Ak sa chcete stretnúť s vešticou Janou Sárou a nechať si vyveštiť osud, neváhajte zavolať.