ČIERNA MÁGIA

    Čierna mágia je na rozdiel od bielej mágie tou temnou stránkou mágie. Čierna mágia môže zasiahnuť do života každého z nás. Ťažko sa bežný človek ubráni vplyvom čiernej mágie. Preto aj v dnešnej dobe dochádza napr. k urieknutiu. Aj keď urieknutie (zočina) nemusí byť výsledkom úmyselného konania osoby, ktorá ho spôsobí, býva veľmi nepríjemným stavom. Čiernu mágiu využívajú ľudia hlavne so zlými úmyslami a zvyčajne s cieľom dosiahnuť horší stav, než je urieknutie. Ak nemáte magické schopnosti, alebo nie ste iným spôsobom chránený voči vplyvom čiernej mágie, môžete sa stať obeťou prekliatia, či priamo počarovania.

    Prekliatie so sebou prináša veľmi zlé stavy, ale počarovanie Vás môže dostať do rúk čarujúceho, ktorý Vás bude ovládať. Prekliatie Vám veľmi zaťaží dušu a preto je potrebné sa ho čo najskôr zbaviť. Vačšinou dochádza k prekliatiu nečakane, bez dlhšej prípravy preklínajúceho. Dá sa povedať, že ide o impulzívnu reakciu preklínajúceho. Prekliať Vás môže veľmi nahnevaný človek v afekte. V takom prípade čím skôr vyhľadajte pomoc liečiteľa, či veštice.

    Počarovanie je asi najvážnejší problém spôsobený čiernou mágiou a jeho vyriešenie vyžaduje zdĺhavý liečebný proces.

    Ak ste sa stali obeťou čiernej mágie, neváhajte kontaktovať ľudovú liečiteľku a vešticu Janu Sáru.